Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Όλγα Καρυώτη: Τύπατε; Ορίστε; Συγγνώμη, κύριε…


Το ΤΥΠΑΤΕ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1934, λειτουργεί ως ασφαλιστικός οργανισμός των υπαλλήλων και συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας, και είναι ένα από τα τέσσερα αυτοδιαχειριζόμενα ταμεία υγείας εργαζομένων που υπάρχουν στη χώρα, μαζί με το ΤΥΠΕΤ (Εθνικής Τράπεζας), το ΑΤΠΣΥΤΕ (Τράπεζας της Ελλάδος) και τον ΕΔΟΕΑΠ (δημοσιογράφων). Αυτό σημαίνει ότι ανώτατο όργανο του ταμείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, εργαζομένων και συνταξιούχων. Άμεσα εκλεγμένο όργανο είναι το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Προεδρείο απαρτίζουν πέντε μέλη του, τα οποία υποχρεούνται να ζητήσουν από την Τράπεζα την απόσπασή τους στο Ταμείο Υγείας. Δηλαδή απολαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους, μόνο που εργασιακό τους καθήκον είναι η εκπροσώπηση των εργαζομένων για τη διαχείριση του ταμείου τους και όχι οι τραπεζικές υποθέσεις. Οι εκλογές διενεργούνται ανά τριετία, και μέχρι το 2004 με πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, αναδεικνύοντας κυρίαρχη την παράταξη της ΔΗΣΥΕ (ΠΑΣΟΚ). Μόλις το 2007 τέθηκε σε εφαρμογή η απλή αναλογική, με τη ΔΗΣΥΕ να καταλαμβάνει 4 έδρες, τη ΔΑΚΕ (ΝΔ) 3, τη Συσπείρωση (Συνασπισμός-ΣΥΡΙΖΑ) 3 και την ΕΣΑΚ (ΚΚΕ-ΠΑΜΕ). Τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών που διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 2010 έδωσαν 4 θέσεις στη ΔΗΣΥΕ, 4 θέσεις στη Συσπείρωση, 2 θέσεις στη ΔΑΚΕ και 1 θέση στην ΕΣΑΚ.

Είναι γνωστό ότι τα ασφαλιστικά ταμεία αντι­μετωπίζουν τεράστια προβλήματα, ωστόσο τα τέσσερα αυτά ταμεία έχουν καταφέρει να βρίσκονται σε –σχετικά πάντα– καλύτερη οικονομική κατάσταση και να έχουν υψηλότερης ποιότητας παροχές, λόγω ενός βαθμού ελέγχου που ασκείται από τους εργαζόμενους, έστω και με τους όρους του ελληνικού καχεκτικού συνδικαλισμού. Το ΤΥΠΑΤΕ φαίνεται να ξεκινά μια καθοδική πορεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, εξαιτίας αφενός της καθήλωσης των εισοδημάτων, και κατά συνέπεια των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και της στροφής των διοικήσεων των ταμείων σε ριψοκίνδυνες επενδύσεις σε χρεόγραφα, με τις γνωστές συνέπειες από τις φούσκες του χρηματιστηρίου, τα δομημένα ομόλογα, την οικονομική κρίση και την τρέχουσα κρίση δημόσιου χρέους, για την αντιμετώπιση της οποίας ενδέχεται να επιβληθεί κούρεμα των ομολόγων που θα επηρεάσει και τα αποθεματικά των ταμείων. Η ύφεση των εργατικών διεκ­δικήσεων, η ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού τομέα και η ηγεμονία της εκσυγχρονιστικής ιδεολογίας, σε συνδυασμό με μια επικρατούσα συνδικαλιστική στρατηγική που υιοθετεί πλήρως τους κανόνες της αγοράς και έχει μοναδικό σκοπό τη γραφειοκρατική αναπαραγωγή της, αφόπλισαν τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων, με αποτέλεσμα την αδυναμία τους να παραταχθούν δυναμικά απέναντι σε μια παγκόσμια, δομική καπιταλιστική κρίση.

Σε πείσμα των καιρών, στον απολογισμό του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ για το 2009, τα αποτελέσματα χρήσης του έτους παρουσίασαν μετά από χρόνια πλεόνασμα 3.307.047,49 ευρώ. Σύμφωνα με το Δ.Σ., αυτό συνέβη λόγω της αύξησης των εσόδων του Ταμείου χάρη στη βελτίωση των ελέγχων εκ μέρους του προσωπικού του Ταμείου Υγείας, τις αυξήσεις των εισφορών βάσει της επιχειρησιακής σύμβασης του 2008 και τη διαφορά στην αποτίμηση χρεογράφων που, ενώ το 2008 είχαν απώλειες περίπου 2 εκ., το 2009 παρουσίασαν αύξηση 600.000 ευρώ. Ένα χρόνο μετά, και αφού είχαν διενεργηθεί εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., ο απολογισμός για το 2010 ανατρέπει την προηγούμενη σταθεροποιητική εικόνα. Παρουσιάζει έλλειμμα 5.259.754,53 ευρώ το οποίο, σύμφωνα με τον απολογισμό, οφείλεται κατά βάση σε  έξοδα προηγούμενων χρήσεων ύψους 9.841.722,85 ευρώ, ενώ ο απολογισμός του 2009 ανέφερε ως έξοδα προηγούμενων χρήσεων μόνο 15.697,52 ευρώ. Αυτή η διαπίστωση θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των απολογισμών πολλών προηγούμενων ετών και την απόδοση ηθικών και ποινικών ευθυνών στις παρελθούσες Διοικήσεις, οι οποίες δεν εμφάνιζαν τα πραγματικά στοιχεία στους ετήσιους ισολογισμούς. Οι πλειοψηφούσες παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Συσπείρωσης, αποφάσισαν, όπως φάνηκε, να μη χαλάσουν τις καρδιές τους και, βάσει του απολογισμού που εξέδωσαν για το 2010, απέδωσαν αυτό το έλλειμμα στη μη καταχώριση όλων των τιμολογίων περίθαλψης νοσοκομείων, κλινικών και εργαστηρίων (περίπου 4.000) και στη διαφορά αποτίμησης χρεογράφων, με απώλειες περίπου 1 εκ. για το 2010.

Πέρα από την προφανή… κακοδιαχείριση, η μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2010, ένεκα Μνημονίου, είχε ως συνέπεια και τη μείωση των εισφορών στο Ταμείο Υγείας, η οποία κατά ετήσια βάση θα ανέρχεται, σύμφωνα με τον απολογισμό του Ταμείου για το 2010, στα 4 εκ. ευρώ περίπου. Αν ληφθεί υπόψη και η συμπερίληψη πλέον της Αγροτικής Τράπεζας στις διατάξεις του άρθρου 31 για τις ΔΕΚΟ, που σημαίνει επιπλέον μείωση του μισθού των εργαζομένων κατά 16%, θα στερήσει ακόμα περισσότερα έσοδα για το ΤΥΠΑΤΕ. Προεξοφλώντας μια μοιρολατρική αντιμετώπιση της κατάστασης από την πλευρά των εργαζομένων, όπως την καλλιεργεί η στάση των συνδικαλιστικών ηγεσιών στους περισσότερους εργασιακούς χώρους εδώ και δεκαετίες, το Ταμείο φαίνεται να οδηγείται με μαθηματικό τρόπο σε διάλυση.

Στις 4.5.2011 το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ καλεί με ανακοίνωσή του τους εργαζόμενους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τη διά­σωση του ταμείου, και μάλιστα την αύξηση των παροχών του, εγκρίνοντας την υπογραφή σύμβασης με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες αντασφαλίσεων στον κόσμο, τη Swiss Re. Η ανακοίνωση περιορίζεται στη διαφήμιση των παροχών της Swiss Re, που εμφανίζονται ως από κοινού έργο με τη Διοίκηση, χωρίς να κάνει τον κόπο να ενημερώσει τα μέλη του ταμείου για τους πραγματικούς όρους της σύμβασης. Η σύμβαση εγκρίνεται χωρίς τη δέουσα ενημέρωση και με συνοπτικές διαδικασίες, η εφαρμογή της, όμως, απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ. Αποφασίζεται η σύγκληση καταστατικής συνέλευσης, η οποία «πραγματοποιείται» στις 14.7.2011 με τη συμμετοχή… 80 μελών του ταμείου από 700 που απαιτούνται για να θεωρηθεί έγκυρη.

Η ενημερωτική επιστολή που απέστειλε στις 18.07.2011 το Δ.Σ. στα μέλη του ξεκινούσε με τα εξής ελπιδοφόρα λόγια, που προσιδιάζουν περισσότερο σε διαφημιστικό σποτ: «Αγαπητοί συνάδελφοι, στην εποχή των Μνημονίων και των περικοπών σε κοινωνικές παροχές και καλύψεις υγείας, το ΤΥΠΑΤΕ προχωρά μπροστά, καινοτομεί και απαντά με αύξηση των παροχών στους Ασφαλισμένους του, με ταυτόχρονο εξορθολογισμό των αντίστοιχων δαπανών. Σε συνερ­γασία με τη Swiss Re, έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς, παγκοσμίως, σχε­διά­σαμε το Πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ», που αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας». Αυτή η επιλογή της διάσωσης ενός αυτοδιαχειριζόμενου ταμείου δεν θα εξέπληττε κανέναν αν την υιοθετούσε μόνο η ΔΑΚΕ και η ΔΗΣΥΕ. Το παράδοξο είναι ότι την ασπάστηκε και την υποστηρίζει με σθένος και η παράταξη της Συσπείρωσης, που από την άλλη πλευρά δεν χάνει ευκαιρία να κατακεραυνώνει μέσα από τις ανακοινώσεις της τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την εμπορευματοποίηση της υγείας. Εξετάζοντας τη σύμ­βαση, με μια πρώτη ματιά θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι συμφέρουσα, καθώς το 2010 το κόστος των υπηρεσιών που από εδώ και πέρα θα καλύπτει η Swiss Re αναρχόταν στο ποσό των 23.150.410,06 ευρώ πλέον τη συμμετοχή του ασφαλισμένου. Ωστόσο, με μια προσεκτική ματιά στους όρους που θέτει η Swiss Re, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά απ’ ό,τι παρουσιάζονται…

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρέχονται στον απολογισμό του 2010 για την κατάσταση του Ταμείου Υγείας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση, συνάγονται τα ακόλουθα: Η Swiss Re, για κάθε ασφαλισμένο του Ταμείου, θα λαμβάνει από το Ταμείο το ποσό των 65,80 ευρώ κάθε μή­να ως αντασφάλιστρα (μόνο τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου, καθώς διασφαλίζεται ότι κάθε χρόνο αυτό το ποσό θα αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω). Ο αριθμός των ασφαλισμένων ανέρχεται στους 25.460. Άρα, το πρώτο έτος θα εισπράξει 20.103.216 ευρώ. Από την πλευρά της, οφείλει να καλύπτει το 75% του κόστους των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κι εξετάσεων και της νοσοκομειακής περίθαλψης βάσει τιμολογίων ΤΥΠΑΤΕ (και όχι πραγματικού κόστους), ωστόσο η αποζημίωση που θα καταβάλλει για κάθε περίπτωση ασφαλισμένου δεν δύναται να ξεπερνά τα… 50.000 ευρώ. Η Swiss Re θα συνεπικουρείται από μια εταιρεία διαχείρισης ιατρικών αποζημιώσεων, τη Healthwatch S.A., η οποία αναλαμβάνει τη συγκρότηση του πανελλαδικού δικτύου γιατρών-διαγνωστικών κέντρων-κλινικών και το τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης που διαφημίζεται από το ΔΣ του Ταμείου Υγείας ως Πρόγραμμα «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»  Η Health­watch και η Swiss Re έχουν υπογράψει μια σύμβαση που αποτελεί παράρτημα της σύμβασης μεταξύ Ταμείου Υγείας και Swiss Re. Βάσει αυτής, η Health­watch, έναντι 5.590.000 ευρώ τον χρόνο, από τα οποία το 75% θα καλύπτει η Swiss Re και το 25% το Ταμείο Υγείας, θα παρέχει κέντρο 24ωρης εξυπηρέτησης και 110.000 επισκέψεις κατ’ έτος στο δίκτυό της για τους 25.460 ασφαλισμένους του Ταμείου Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε ασφαλισμένο αναλογούν περίπου 4 ιατρικές επισκέψεις τον χρόνο κατά μέσο όρο, και ότι κάθε επίσκεψη κοστολογείται 40 ευρώ. Κατόπιν ανάρτησης στο διαδίκτυο προσφοράς συνεργασίας που στάλθηκε σε γιατρό από εταιρεία με την επωνυμία Ανάλυση Δίκτυο Υγείας Α.Ε., και όχι επίσημης ενημέρωσης από του ΔΣ του ΤΥΠΑΤΕ, γίνεται αντιληπτό ότι η Health­watch θα αποτελεί πάροχο δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Σύμφωνα με την προσφορά, ο γιατρός θα αμείβεται με... 15 ευρώ ανά ιατρική πράξη, δηλαδή 25 ευρώ λιγότερα από το κόστος ανά επίσκεψη, βάσει της εν λόγω σύμβασης, για τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΑΤΕ, χωρίς να απαιτείται η τήρηση κάποιου ιατρικού πρωτοκόλλου εκ μέρους του. Σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος δεν επιθυμεί να εξυπηρετηθεί από το δίκτυο της Healthwatch και προτιμήσει άλλον γιατρό, το Ταμείο Υγείας δικαιούται από τη Swiss Re απο­ζημίωση 7 ευρώ για κάθε επίσκεψη. Το Ταμείο Υγείας, πέρα από την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διαθέτει δικά του πολυϊατρεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, και παρέχει ως σήμερα επιδόματα ασθενείας, λουτροθεραπείας, κηδείας, ανώδυνου τοκετού, μητρότητας, παιδικής μέριμνας, βρεφονηπιακού σταθμού και πολυτέκνων, τα οποία φυσικά δεν υπάγονται στη σύμβαση με τη Swiss Re. Αν οι εργαζόμενοι δεν καταφέρουν να διεκδικήσουν τα απαιτούμενα, αυτές οι παροχές θα χαθούν, και το μόνο που θα τους μείνει θα είναι το ομαδικό ασφαλιστήριο με τη Swiss Re.

Βάσει της σύμβασης, το κέρδος θα μοιράζεται 50-50 μεταξύ Swiss Re και Ταμείου Υγείας, αλλά, σε περίπτωση ζημίας, αυτή θα μεταφέρεται και θα συνυπολογίζεται με τα έσοδα, τα έξοδα και τις δαπάνες του επόμενου χρόνου. Το κέρδος ή η ζημία (για το πρώτο έτος) υπολογίζεται ως εξής: Αντασφάλιστρο (20.103.216 ευρώ), μείον καταβληθείσες αποζημιώσεις (μαζί με δικαστικά έξοδα, κ.λπ.), μείον το μερίδιο του Αντασφαλιστή προς τη Healthwatch, μείον την ετήσια αναπροσαρμογή των αντασφαλίστρων ύψους –μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους– 10% (2.010.321,6 ευρώ), η οποία σωρευτικά, με τη συμπλήρωση της συνολικής περιόδου ισχύος της σύμβασης (5 χρόνια), θα φτάσει το 28%. Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις του Δ.Σ., τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν από τη σύμβαση όποτε θελήσουν. Σύμφωνα με την ίδια τη σύμβαση, αυτό ισχύει στην πραγματικότητα μόνο για τη Swiss Re.

Αν δεχτούμε ότι οι 110.000 επισκέψεις κατ’ έτος στη Healthwatch επαρκούν για 25.460 ασφαλισμένους, και ότι το δίκτυο πράγματι θα καλύπτει τις ανάγκες τους ώστε να μην καταφεύγουν σε γιατρούς και εργαστήρια εκτός δικτύου, με ποιον τρόπο θεωρεί η Διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ και η Swiss Re ότι θα έχουν κέρδος από αυτή τη σύμβαση; Φυσικά, πιέζοντας για τη μείωση των δαπανών περίθαλψης του Ταμείου όσο το δυνατόν πιο κάτω από το όριο του αντασφαλίστρου. Ο τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου περιγράφεται στο Παράρτημα 1 της σύμβασης, και χρησιμοποιείται μάλιστα από τις ιθύνουσες παρατάξεις ως πρωτοβουλία για το νοικοκύρεμα του Ταμείου, καθώς, σύμφωνα με την παγκάλεια λογική τού «μαζί τα φάγαμε», το έλλειμμα του Ταμείου αποδίδεται στην κατάχρηση των παροχών εκ μέρους των υπαλλήλων. Η Γενική Γραμματέας του Ταμείου Υγείας, μέλος της Συσπείρωσης, σε άρθρο της στο Τραπεζικό Βήμα του Ιουλίου-Αυγούστου 2011, ισχυρίζεται ότι «στον τομέα των δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός Πολυϊατρείων –που αποτελεί και τον κύριο όγκο των εξόδων του Ταμείο – είναι κοινή διαπίστωση ότι υπάρχει σπατάλη πόρων, που πηγάζει από την παθογένεια του συστήματος. Η πολυφαρμακία, η υπερσυνταγογράφηση, η στρεβλή εκμετάλλευση των ιατρικών υπηρεσιών, όχι μόνο δεν αποτελούν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, αλλά πολλές φορές εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των ασφαλισμένων. Υπάρχει η δυνατότητα πολύ μεγάλης εξοικονόμησης πόρων. Για τούτο απαιτείται διαρκής έλεγχος σε πολλά επίπεδα (π.χ. συνταγογράφησης φαρμάκων και εξετάσεων, τιμολογίων κλινικών και νοσοκομείων, κ.λπ.), που με τη σειρά του προϋποθέτει τεχνογνωσία (ως προς τη διαχείριση αποζημιώσεων) που σε μεγάλο βαθμό λείπει σήμερα από τις υπηρεσίες του Ταμείου». Αυτή η επιχειρηματολογία απλώς συνοψίζει την κυρίαρχη ιδεολογία που επικρατεί αυτόν τον καιρό σε μακροεπίπεδο, και αναιρεί κάθε έννοια εργατικής αυτοδιαχείρισης. Οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν είναι ώριμοι να διαφυλάξουν τον πλούτο τους, όχι μόνο οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους δεν έχουν τις δυνατότητες… ελέγχου τους, αλλά οι αγοραίοι τεχνοκράτες είναι οι μόνοι που μπορούν να διασώσουν τον εργαζόμενο… από τον εαυτό του. Απαιτείται, δη­λαδή, όχι μόνο έλεγχος από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά και έλεγχος έξωθεν, από την αγορά, απρόσβλητος από συλλογικές διαδικασίες.

Στο Παράρτημα 1 της σύμβασης, η Swiss Re θέτει ως όρους την τοποθέτηση στο Ταμείο Υγείας δικών της υπαλλήλων και γιατρών, και της Healthwatch, για την παρακολούθηση των αποζημιώσεων και την εφαρμογή των ενεργειών βελτίωσης των διαδικασιών, τη συλλογή και ανάλυση λεπτομερών δεδομένων για τα μέλη και τις αποζημιώσεις, την επιμόρφωση του προσωπικού και τον έλεγχο των γιατρών του ΤΥΠΑΤΕ. Οι ελεγκτές γιατροί του ΤΥΠΑΤΕ θα υπόκεινται στον έλεγχο γιατρών που θα έχουν εγκριθεί από τη Swiss Re και τη Healthwatch. Βασικά εργαλεία θα είναι η ανάπτυξη ιατρικών πρωτοκόλλων για την οριοθέτηση στη συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων, κατευθυντήριων γραμμών για παθήσεις/διαγνώσεις και πλαισίων αναφοράς για τη διάρκεια της νοσηλείας και το κόστος της θεραπείας που θα διέπουν τις διαδικασίες προέγκρισης θεραπειών και εξετάσεων και τη διαχείριση των αποζημιώσεων, σε ένα αναδιαρθρωμένο περιβάλλον όπου θα αλληλοελέγχονται διοικητικοί υπάλληλοι και γιατροί. Κάθε απόκλιση από το ιατρικό πρωτόκολλο θα πρέπει να αιτιολογείται. Ο ιατρικός έλεγχος θα πρέπει να επεκταθεί και στα δημόσια νοσοκομεία και τα ιατρεία του ΤΥΠΑΤΕ, και να μειωθούν οι μη αναγκαίες παραπομπές για ακτινογραφίες και μαγνητικές τομογραφίες εντός των νοσοκομείων, καθώς και η μη αναγκαία νοσηλεία. Δρομολογείται μια προσπάθεια να κατευθύνονται οι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία με αντικίνητρα (εφαρ­μογή συνασφάλισης υψηλού βαθμού, εκτός αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή) ή κίνητρα (παροχή αποκλειστικής νοσοκόμας, ανάληψη γραφειοκρατικών διαδικασιών από το ΤΥΠΑΤΕ ή τη Health­watch). Οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι γιατροί του ΤΥΠΑΤΕ αντιμετωπίζονται από τη σύμβαση ευθέως ως ένοχοι, στην καλύτερη περίπτωση, για ολιγωρία και, στη χειρότερη, ως λαμόγια χρηματιζόμενα από ιδιωτικές κλινικές και εργαστήρια. Η επιστήμη της ιατρικής οφείλει να αυτοπεριορίζεται στα φειδωλά μέτρα του ιατρικού πρωτοκόλλου που έχει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση κέρδους για τον αντασφαλιστή. Μάλιστα εισάγονται δείκτες αποδοτικότητας ώστε να δοθούν κίνητρα σε γιατρούς και υπαλλήλους για υπερωρίες, για να απορρίπτουν αποζημιώσεις και να αποφεύγουν επαναληπτικές επισκέψεις ανά διάγνωση.

Σε δεύτερο επίπεδο, ενοχοποιούνται τα ίδια τα μέλη του Ταμείου, καθώς η σύμβαση θεωρεί ότι οι υπάλληλοι πιέζονται από τους ασφαλισμένους για να δίνουν αποζημιώσεις χωρίς να κάνουν τους απαιτούμενους ελέγχους. Το όριο για τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών περιορίζεται από τα 150 στα 75 ευρώ. Το σύστημα πρέπει να αναβαθμιστεί για τον εντοπισμό διαδοχικών επισκέψεων στον ίδιο γιατρό και για τη μέτρηση των δόσεων των φαρμάκων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σύμβαση ότι πρέπει να γίνει σχεδιασμός αναφορών για την αρνητική σήμανση… ασθενών ανάλογα με το ιστορικό της συμπεριφοράς τους. Τα μέλη του Ταμείου, που είναι στην ουσία οι ιδιοκτήτες του, δεν είναι παρά κουτοπόνηροι χωριάτες που θα προσπαθήσουν σε κάθε περίπτωση να εξαπατήσουν το Ταμείο που χτίστηκε με τον ίδιο τους τον μισθό. Αφήνοντας κατά μέρος πολλά άλλα σκοτεινά στοιχεία της σύμβασης, όπως την υπόνοια και άλλων συμφωνιών μεταξύ του Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και της Swiss Re οι οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, έχει γίνει εμφανές μέχρι εδώ ότι αυτή η απόφαση δεν αποτελεί πραγματικό μέτρο διασφάλισης της βιωσιμότητας του Ταμείου Υγείας. Δεν είναι παρά ένα ακριβό ομαδικό ασφαλιστήριο που λειτουργεί σε βάρος των πολυϊατρείων του ΤΥΠΑΤΕ και εισάγει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε έναν συλλογικό φορέα αλληλοβοήθειας εργαζομένων. Είναι ένα όχημα διείσδυσης του κεφαλαίου στις δημόσιου και συλλογικού χαρακτήρα κατακτήσεις των εργαζομένων και ένας τρόπος διεύρυνσης της αγοράς ασφάλισης και αντασφάλισης στη χώρα.

Η Swiss Re είναι ένας καπιταλιστικός κολοσσός που από το 1863, ποντάροντας στον φόβο ενδεχόμενων περιβαλλοντικών καταστροφών και κοινωνικών αναταραχών, αλλά και στο σοκ που επέρχεται μετά την καταστροφή, λειτουργεί ως εγγυητής δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και δανειακών προγραμμάτων, ως ασφαλιστής των ασφαλιστών (συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας ασφάλισης) και ως παράγοντας στη διεύρυνση πλασματικών χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως αυτή των καιρικών προβλέψεων ή των εκπομπών ρύπων. Ο κίνδυνος ξηρασίας σε χώρες της Αφρικής, σεισμών και τσουνάμι στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και η προσπάθεια ανοικοδόμησης και ο έλεγχος της χολέρας στην Αϊτή είναι κάποιες από τις ευκαιρίες της Swiss Re για να αυξήσει τα κέρδη της σε συνεργασία με κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως το Clinton Global Initiative, του πρώην Προέδρου των Η.Π.Α. Διαθέτει δικό της ινστιτούτο ερευνών, το Center for Global Dialogue, το οποίο προβαίνει σε μελέτες ακόμα και για την παγκόσμια άνοδο του αντικαπιταλιστικού αισθήματος με την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης το 2008, τα δε στελέχη της συμμετέχουν σε όλες τις συναντήσεις κορυφής εκπροσώπων του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων, όπως στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Είναι επίσης μέλος του European Policy Center, ενός ισχυρού think tank με μεγάλη επιρροή στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες, διακυβερνητικοί, κυβερνητικοί και μη οργανισμοί, θρησκευτικές οργανώσεις, διπλωματικές αντιπροσωπείες, εργοδοτικές ενώσεις και επιμελητήρια.

Η Swiss Re δέχτηκε γερό πλήγμα όταν έσκασε η φούσκα των ακινήτων, αλλά, με μια ενίσχυση 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Warren Buffet μέσω της Berkshire Hathaway και την απόλυση του 10% του ανθρώπινου δυναμικού της, ξαναμπήκε σε ανοδική πορεία. Η Swiss Re σημείωσε το περασμένο τρίμηνο καθαρά κέρδη 960 εκατομμυρίων δολαρίων. Μπορεί οι πρόσφατες καταστροφές στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία να της κόστισαν, ωστόσο αποζημιώθηκε και με το παραπάνω, καθώς της ήρθε ένα κερδοφόρο… τσουνάμι ανανέωσης συμβολαίων, με αυξημένο φυσικά αντίτιμο για τους πελάτες της. Το τσουνάμι της κρίσης χρέους και των μέτρων διάσωσης της Ελλάδας αποτέλεσε την καλύτερη ευκαιρία για τη Swiss Re ώστε να διεισδύσει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, και μάλιστα με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Στο Κεφάλαιο, ο Μαρξ γράφει ότι το κεφάλαιο είναι νεκρή εργασία που, σαν βρικόλακας, ζει μόνο ρουφώντας το αίμα της ζωντανής εργασίας. Κατά τον Μπραμ Στόουκερ, ο βρικόλακας δεν μπορεί ποτέ να μπει στο σπίτι σου απρόσκλητος. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η καταστατική τροποποίηση, που αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ισχύος, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατόπιν πανελλαδικής ψηφοφορίας που διεξήχθη στις 1 και 2 Νοεμ­βρίου και για την οποία απαιτείται η υπερψήφισή της από τα 3/4 του 75% των εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν όταν η λεύγα θα βρίσκεται ήδη στο τυπογραφείο. Οψόμεθα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου