Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Κώστας Σπαθαράκης, Η πεντηκοντάδραχμος επίδειξις

Ζούμε σε μια ευτυχισμένη χώρα· η γνώση ρέει άφθονη, σε αίθουσες κολλεγίων, ινστιτούτων, κέντρων κατάρτισης, σεμιναρίων, εκδοτικών οίκων, εργαστηρίων και άλλων ευαγών καθιδρυμάτων. Στην Ελλάδα μπορεί κανείς σήμερα να διδαχθεί τα πάντα: Εισαγωγή στον Βυζαντινό πολιτισμό (Κολλέγιο Αθηνών, 140€), Ιστορία της μη δυτικής Τέχνης (Milagro Seminars, 200€), Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής Φιλοσοφίας: Μια νεοσωκρατική προσέγγιση (Κολλέγιο Αθηνών, 215€), Μητέρα και παιδιά (Κοντύλι, 80€), Λογοτεχνικές πρωτοπορίες του εικοστού αιώνα (Gutenberg, 110€), Διακόσμηση σαγιονάρας (Εργαστήρι καλλιτεχνικής δημιουργίας ΜΟΡΦΕΣ, 120€), Κοινωφελείς μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί – εξασφάλιση οικονομικών πόρων (DEREE, 400€), αλλά και δημιουργική γραφή και ανάγνωση (Πατάκης, 600€), Επιμέλεια-Διόρθωση Λογοτεχνικών Κειμένων (Μεταίχμιο, 400€).

η συνέχεια στην έντυπη λεύγα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου